Regulamin usług 4stream.pl PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 października 2012 21:39

Pojęcia

 • Operator - właściciel serwisu 4stream.pl oraz główny administrator serwerów, na których uruchomiona jest usługa transmisji audiofonicznej w internecie.
 • Użytkownik - osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny oraz zarejestrowała się i posiada konto w systemie 4stream.pl lub zatwierdzone konto klienta w systemie 4stream.pl.
 • Usługa - dostęp do usług oferowanych przez operatora.
 • Operator świadczy dwa rodzaje usług - podstawową, umożliwiającą transmisję audiofoniczną w internecie, dodatkowe - rozszerzające podstawową usługę o dodatkowe możliwości i opcje konfiguracyjne.
 • Aktywność na serwerze - nadawanie strumienia dźwiękowego do serwera przez przynajmniej pięć minut.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji, umożliwiających z nim bezpośredni kontakt drogą elektroniczną (wymagane będzie potwierdzenie poprawności adresu e-mail drogą elektroniczną).
 • Użytkownika obowiązuje zakaz działania na szkodę Operatora.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z serwerów Operatora. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną.
 • Użytkownik zobowiązany jest posiadać uprawnienia i stosowne umowy upoważniające go do publicznej transmisji audiofonicznej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług w domenie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania limitów ustalonych dla jego usług.
 • Użytkownik zobowiązany jest do informowania operatora o znanych mu przypadkach nadużycia serwera.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 • Użytkownik zobowiązuje się do obnoszenia z szacunkiem wobec administracji serwera, moderatorów, operatorów pomocy technicznej oraz innych osób związanych z działalnością 4stream.pl.

Odpowiedzialność Operatora

 • Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania usług (prace konserwacyjne) bez informowania Użytkowników.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia usług na czas nieokreślony, które źle wpływają na stabilną pracę serwera.
 • Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia usług na czas nieokreślony, których użytkownicy nie przestrzegają regulaminu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku zdarzeń losowych tudzież działania podmiotów trzecich.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku niekompetencji użytkownika.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku naruszenia warunków regulaminu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za pliki i informacje, które użytkownik wprowadził do swojego konta.
 • Operator w celach statystycznych gromadzi informacje przekazane w tagach ID3v2 i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
 • Dane osobiste użytkownika, które zostały przekazane operatorowi, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane jedynie przez operatora.

Usługi płatne

 • Aktywacja usługi podstawowej jest jednorazowa, następuje po wprowadzeniu ośmioznakowego kodu,który użytkownik otrzyma drogą SMS. Aby otrzymać kod aktywacyjny należy wysłać SMS o treści: AP.SCRUN na numer 72068.  Koszt wysłania wiadomości to 2 zł netto (2,46 brutto).
 • Aktywacja usług dodatkowych następuje po wprowadzeniu ośmioznakowego kodu, który użytkownik otrzyma drogą SMS. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS o treści: AP.4STREAM na numer 79068. Koszt wysłania wiadomości to 9 zł netto (11,07 zł brutto).
 • Okres rozliczeniowy usług płatnych rozpoczyna się w dniu uruchomienia opłaconej usługi i trwa 30 dni.
 • Użytkownik zobowiązany jest do terminowego rozliczania się z Operatorem. Okres płatności dla faktur proforma to 7 dni. Oraz 3 dni w przypadku Premium SMS (wiadomość o podwyższonej wartości).
 • W przypadku braku płatności operator zablokuje dostęp do usługi lub usunie w przypadku usług Premium SMS.
 • Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie.
 • Obsługę usług SMS Premium zapewnia DotPay S.A.

Postanowienia ogólne

 • Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez operatora.
 • Usługi nadmiernie obciążające infrastrukturę Operatora mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
 • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez 2 godziny zostaną wyłączone. Aby wznowić ich działanie użytkownik musi zalogować się w panelu zarządzania i uruchomić je ponownie. Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
 • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez przynajmniej 7 dni zostaną usunięte, a wykorzystywane przez nie numery portów przekazane do dalszego użytku.  Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
 • Usługi podstawowe dysponują miesięcznym limitem transferu danych wychodzących w wysokości 2 Tb, liczonym do każdego pierwszego dnia miesiąca. Przekroczenie limitu skutkuje ograniczeniem przepływności danych wychodzących do 2 Mb/s do końca miesiąca w którym limit został ustanowiony.  Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
 • Powyższy regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez operatora.