Regulamin usług 4stream.pl

  Pojęcia

  • Operator - właściciel serwisu 4stream.pl oraz główny administrator serwerów, na których uruchomiona jest usługa transmisji audiofonicznej w internecie.
  • Użytkownik - osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny oraz zarejestrowała się i posiada konto w systemie 4stream.pl lub zatwierdzone konto klienta w systemie 4stream.pl.
  • Usługa - dostęp do usług oferowanych przez operatora.
  • Operator świadczy dwa rodzaje usług - podstawową, umożliwiającą transmisję audiofoniczną w internecie, dodatkowe - rozszerzające podstawową usługę o dodatkowe możliwości i opcje konfiguracyjne.
  • Aktywność na serwerze - nadawanie strumienia dźwiękowego do serwera przez przynajmniej pięć minut.

  Prawa i obowiązki Użytkownika

  • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji, umożliwiających z nim bezpośredni kontakt drogą elektroniczną (wymagane będzie potwierdzenie poprawności adresu e-mail drogą elektroniczną).
  • Użytkownika obowiązuje zakaz działania na szkodę Operatora.
  • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z serwerów Operatora. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną.
  • Użytkownik zobowiązany jest posiadać uprawnienia i stosowne umowy upoważniające go do publicznej transmisji audiofonicznej.
  • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług w domenie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania limitów ustalonych dla jego usług.
  • Użytkownik zobowiązany jest do informowania operatora o znanych mu przypadkach nadużycia serwera.
  • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
  • Użytkownik zobowiązuje się do obnoszenia z szacunkiem wobec administracji serwera, moderatorów, operatorów pomocy technicznej oraz innych osób związanych z działalnością 4stream.pl.

  Odpowiedzialność Operatora

  • Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania usług (prace konserwacyjne) bez informowania Użytkowników.
  • Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia usług na czas nieokreślony, które źle wpływają na stabilną pracę serwera.
  • Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia usług na czas nieokreślony, których użytkownicy nie przestrzegają regulaminu.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku zdarzeń losowych tudzież działania podmiotów trzecich.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku niekompetencji użytkownika.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku naruszenia warunków regulaminu.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za pliki i informacje, które użytkownik wprowadził do swojego konta.
  • Operator w celach statystycznych gromadzi informacje przekazane w tagach ID3v2 i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
  • Dane osobiste użytkownika, które zostały przekazane operatorowi, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane jedynie przez operatora.
  • Operator zobowiązuje się zapewnić bezawaryjną pracę usług na poziomie 95% czasu w skali miesiąca.

  Usługi płatne

  • Aktywacja usługi podstawowej jest jednorazowa, następuje po wprowadzeniu ośmioznakowego kodu,który użytkownik otrzyma drogą SMS. Aby otrzymać kod aktywacyjny należy wysłać SMS o treści: AP.SCRUN na numer 74068.  Koszt wysłania wiadomości to 4 zł netto (4,92 brutto).
  • Aktywacja usług dodatkowych następuje po wprowadzeniu ośmioznakowego kodu, który użytkownik otrzyma drogą SMS. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS o treści: AP.4STREAM na numer 79068. Koszt wysłania wiadomości to 9 zł netto (11,07 zł brutto).
  • Okres rozliczeniowy usług płatnych rozpoczyna się w dniu uruchomienia opłaconej usługi i trwa 30 dni.
  • Użytkownik zobowiązany jest do terminowego rozliczania się z Operatorem. Okres płatności dla faktur proforma to 7 dni. Oraz 3 dni w przypadku Premium SMS (wiadomość o podwyższonej wartości).
  • W przypadku braku płatności operator zablokuje dostęp do usługi lub usunie w przypadku usług Premium SMS.
  • Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie.
  • Obsługę usług SMS Premium zapewnia CTM Mobiltek. Usługa dostępna w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. Regulamin usług SMS. Reklamacje na tej stronie.

  Postanowienia ogólne

  • Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez operatora.
  • Usługi nadmiernie obciążające infrastrukturę Operatora mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
  • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez 2 godziny zostaną wyłączone. Aby wznowić ich działanie użytkownik musi zalogować się w panelu zarządzania i uruchomić je ponownie. Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
  • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez przynajmniej 7 dni zostaną usunięte, a wykorzystywane przez nie numery portów przekazane do dalszego użytku.  Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
  • Usługi podstawowe dysponują miesięcznym limitem transferu danych wychodzących w wysokości 2 Tb, liczonym do każdego pierwszego dnia miesiąca. Przekroczenie limitu skutkuje ograniczeniem przepływności danych wychodzących do 2 Mb/s do końca miesiąca w którym limit został ustanowiony.  Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
  • Powyższy regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez operatora.

  Please publish modules in offcanvas position.