Podstawowe ustawienia

  Ta sekcja opisuje najbardziej podstawowe ustawienia dla prostego radia internetowego. Nie jest to kompletna lista, tym niemniej wystarczy do zapoznania się z obsługą programu i pozwoli na *bezstresowe* rozpoczęcie pracy.

  Do rozpoczęcia pracy wymagane są dwa komponenty: serwer mediów strumieniowych (w tym przypadku Icecast) i źródło sygnału. Icecast będzie miejscem, z którym będą łączyć się słuchacze. Źródło dźwięku zazwyczaj uruchamia się na oddzielnej maszynie, jednak nie jest to wymóg. Klient wysyła treść do serwera dostarczając dane strumieniowe (zakodowany dźwięk), które rozsyłane są do odbiorców.

  Należy wspomnieć, że nie wszystkie programy nadające sygnał, są w stanie współpracować z Icecastem. Należy upewnić się, że Icecast jest obsługiwany przez wybrane oprogramowanie.

  Pierwsze kroki

  Serwer Icecast może transmitować wiele strumieni. Każdy z nich może zawierać oddzielną zawartość. *Strumień* (mountpoint) to unikalna nazwa, identyfikująca jednoznacznie dane źródło dźwięku – mountpoint podawany jest w formie nazwy pliku, np. /strumien.ogg. Oznacza to, że mając pojedynczy serwer Icecast można (re)transmitować strumienie zawierające odrębną zawartość i/lub umożliwić odsłuchiwanie jednego strumienia w różnych formatach (z różną jakością). W tym przypadku każdy strumień posiada własny mountpoint (punkt montowania).

  Opisywane tutaj operacje mogą się różnić, w zależności od używanego systemu operacyjnego – Icecast jest dostępny dla systemów uniksowych w wersji konsolowej i dla środowiska Win32 – w wersji konsolowej i z graficznym interfejsem użytkownika.

  Pierwszym krokiem jest instalacja serwera Icecast2. Po instalacji w systemie powinien zostać umieszczony główny plik uruchomieniowy i trzy foldery:

  • conf - zawiera plik konfiguracyjny (icecast.xml) definiujący wszystkie parametry serwera
  • admin - zawiera pliki XSLT używane jako panel administracyjny dostępny poprzez sieć
  • logs - pusty katalog, który (jeśli ustawiono w konfiguracji) będzie zawierać logi z opisem działania serwera

  Następnym krokiem będzie edycja pliku icecast.xml i ustawienie wymaganych wartości. Większość domyślnych ustawień wystarczy do poprawnego działania, jednak poniższe wpisy powinny zostać zmienione:

  <source-password /> - hasło, używane przez źródło (nieszyfrowane!)
  <admin-password /> - używane w celu administracji serwera przez sieć
  <listen-socket /> - dane interfejsu, na którym serwer powinien działać (port i adres)
  <logdir /> - katalog składowania logów serwera
  <webroot /> - katalog główny interfejsu (strony WWW)
  <adminroot /> - folder zawierający pliki XSLT z interfejsem administracyjnym

  Po modyfikacji pliku, serwer powinien zostać uruchomiony poniższym poleceniem:

  icecast -c /path/to/icecast.xml

  Jeśli nie zostały zgłoszone żadne błędy, należy sprawdzić plik error.log w poszukiwaniu wartości server started, powinno to wyglądać mniej-więcej tak:

  [2003-10-31 13:04:49] INFO main/main.c Icecast 2.3.0 server started

  Powyższa linia nie musi być identyczna, czas będzie bez wątpienia inny, na niektórych platformach main.c będzie widnieć po prostu jako main, jednak kluczowym elementem będzie wpis informujący o tym, że serwer uruchomił się, logowanie działa.

  Działanie serwera można zweryfikować poprzez wpisanie w przeglądarce adresu http://ip:port/admin/stats.xml. Powinien zostać wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Wpisz nazwę admin i hasło wpisane w wartości <admin-password /> w pliku konfiguracyjnym. Jeśli wszystko działa, powinno ukazać się małe drzewo XML reprezentująca statystyki serwera.

  Teraz, gdy serwer działa, należy skonfigurować program nadawczy. Wymagane będą następujące informacje:

  • Adres IP i port serwera Icecast - takie, jakie ustawiono w sekcji <listen-socket />
  • hasło dla klienta nadawczego - ustawione parametrem <source-password />

  Dodatkowo, należy zdefiniować mountpoint. Nie ma konieczności definiowania każdego używanego źródła w pliku konfiguracyjnym (można jednak zdefiniować dodatkowe parametry dla każdego z nich - szerzej opisano to w sekcji konfiguracji). Wszystkie źródła zawierające dane w formacie Ogg Vorbis powinny kończyć się rozszerzeniem .ogg (np. /mojeradio.ogg), ponieważ większość odtwarzaczy rozpoznaje format poprzez rozszerzenie właśnie. Strumienie w formacie MP3 zazwyczaj nie posiadają rozszerzeń (/mojeradio). Nazwa źródła nie powinna również zawierać spacji ani żadnych znaków specjalnych/międzynarodowych.

  Po poprawnym skonfigurowaniu programu nadawczego możliwe będzie połączenie z serwerem. Sprawdzić to można poprzez wywołanie pliku stats.xml.

  Po przyłączeniu źródła, wystarczy wywołać (w przeglądarce lub odtwarzaczu) odpowiedni adres, wg schematu: http://ip:port/zdefiniowanymountpoint.m3u. Jeśli więc źródło połączono z serwerem znajdującym się pod adresem 192.168.1.10:8000 przy uwzględnieniu nazwy strumienia /mojeradio.ogg, w celu odsłuchu należy wywołać adres http://192.168.1.10:8000/mojeradio.ogg.m3u. Należy zauważyć, że rozszerzenie .m3u prowadzi do listy odtwarzania w formacie akceptowalnym przez większość odtwarzaczy. m3u niekoniecznie musi prowadzić tylko do strumienia MP3, możeto być transmisja w dowolnym formacie i jest używana przez serwer w celu umożliwienia *bezstresowego* otwarcia strumienia w dowolnym odtwarzaczu. Można też bezpośrednio otworzyć strumień w samym odtwarzaczu (wtedy należy się posłużyć adresem bez końcówki .m3u, np. http://192.168.1.10:8000/mojeradio.ogg).

  Please publish modules in offcanvas position.