09 Czerwiec 2023, 12:43:18

Autor Wątek: Problem z odświeżaniem  (Przeczytany 4766 razy)

Odświeżanie

 • Gość
Problem z odświeżaniem
« dnia: 02 Maj 2013, 14:07:29 »
Witam, czy mógłby ktoś dodać coś do tego skryptu żeby automatycznie się on odświeżał?

<?php

// KONFIGURACJE
$config[&#39;ip&#39;] = "4stream.pl"; // podajemy ip lub host serwera
$config[&#39;port&#39;] = "18032"; // podajemy port serwera
$config[&#39;haslo&#39;] = "XXX"; // podajemy haslo do nadawania na serwer shoutcast
// KONIEC KONFIGURACJII


/*=================================================================================*/

header(&#39;Content-type: text/html;charset=iso-8859-2&#39;);

$scfp = @fsockopen($config[ip], $config[port], &$errno, &$errstr30);

if (!
$scfp)
{
echo &#39;<font face="Verdana" size="2" color="#000000"><b>Docelowy serwer SHOUTcast jest wył±czony!</b></font>&#39;;
}
else
{
fputs($scfp,"GET /admin.cgi?pass=$config[haslo]&mode=viewxml HTTP/1.0\r\nUser-Agent: SHOUTcast Song Status (Mozilla Compatible)\r\n\r\n");

while(!feof($scfp))
{
$page .= fgets($scfp1000);
}

$loop = array("STREAMSTATUS""BITRATE");
$y=0;

while($loop[$y]!=&#39;&#39;)
{
$pageed ereg_replace(".*<$loop[$y]>"""$page);
$scphp strtolower($loop[$y]);
$$scphp ereg_replace("</$loop[$y]>.*"""$pageed);

if ($loop[$y]==SERVERGENRE || $loop[$y]==SERVERTITLE || $loop[$y]==SONGTITLE)
{
$$scphp urldecode($$scphp);
}

$y++;
}

$pageed ereg_replace(".*<SONGHISTORY>"""$page);
$pageed ereg_replace("<SONGHISTORY>.*"""$pageed);
$songatime explode("<SONG>"$pageed);
$r=1;

while($songatime[$r]!="")
{
$t=$r-1;
$playedat[$t] = ereg_replace(".*<PLAYEDAT>"""$songatime[$r]);
$playedat[$t] = ereg_replace("</PLAYEDAT>.*"""$playedat[$t]);
$song[$t] = ereg_replace(".*<TITLE>"""$songatime[$r]);
$song[$t] = ereg_replace("</TITLE>.*"""$song[$t]);
$song[$t] = urldecode($song[$t]);

$r++;
}

fclose($scfp);

$skroc = &#39;50&#39;;

echo&#39;<table cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://eradia.pl/files/user/scsong.jpg" border="0" width="442">
  
<tr>
    <
td valign="top" height="0">
<font face="Verdana" size="2" color="#000000">


<br>
<p style="margin-top: 6; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[1])>$skroc) { echo substr($song[1], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[1]; } echo &#39;</p>
<p style="margin-top: 6; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[2])>$skroc) { echo substr($song[2], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[2]; } echo &#39;</p> 
<p style="margin-top: 7; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[3])>$skroc) { echo substr($song[3], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[3]; } echo &#39;</p>
<p style="margin-top: 6; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[4])>$skroc) { echo substr($song[4], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[4]; } echo &#39;</p>
<p style="margin-top: 7; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[5])>$skroc) { echo substr($song[5], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[5]; } echo &#39;</p>
<p style="margin-top: 7; margin-bottom: 0">&nbsp;&nbsp; &#39;; if (strlen($song[6])>$skroc) { echo substr($song[6], 0, $skroc).&#39;...&#39;; } else { echo $song[6]; } echo &#39;</p>

</font>
    </
td>
  </
tr>
</
table>&#39;;
}

?>


Ale w taki sposób żeby odświeżała się tylko ta część strony a nie cała strona.
« Ostatnia zmiana: 06 Maj 2013, 08:53:48 wysłana przez Karol »

Odświeżanie

 • Gość
Odp: Problem z odświeżaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maj 2013, 15:19:35 »
Tak.

Grott

 • Webmaster
 • Radiowiec
 • *****
 • Wiadomości: 43
  • Status GG
  • Mazury Woda Wiatr Zagle Szanty
Odp: Problem z odświeżaniem
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maj 2013, 17:39:53 »
Wynika z tego, że jest to skrypcik ukazujący historię granych utworków. Podrzucam Tobie dwa, świetnie ze sobą współpracujace skrypty. Pierwszy to cast.php, drugi to shoutcast_class.php i tak je nazwij. Oba wyślij na serwer do głównego katalogu lub lub utworz katalog o nazwie np. cast, wazne aby oba pliki były w tym samym katalogu. W skrypcie cast.php musisz podać dokładną ścieżke dostępu do plików. Skrypt cast.php najlepiej wyświetlać za pomoca <iframe src="http://twoj.serwer.pl/cast.php" allowTransparency="false" align="center" width="320" height="100" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> Wysokość i szerokość ramki dostosujesz do swoich potrzeb. W linii <body text="#FFFF00" bgcolor="#483848" > kolor tekstu oraz kolor tła można dowolnie ustawiać.
<?php
include "shoutcast_class.php";
$ip "4stream.pl";
$port "18032";
?>

<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="30;URL=http://twoj.serwer.pl/cast.php">
 <title></title>
<body text="#FFFF00" bgcolor="#483848" >
 <style type="text/css">
.songOverview {
width:100%;
border:0px solid black;
background-color: #483848;
font-family:Tahoma;
font-size:12;
}
 </style>
</head>
<?php
$radio 
= new Radio($ip.":".$port);
echo 
$radio->getHistoryTable("/played.html""""""songOverview");
?>

</body>
</html>
i drugi skrypcik, tu nic nie zmieniaj, odświeżanie ustawione jest na 30 s. Powodzenia!
<?php
class Radio
{
var $fields = array();
var $fieldsDefaults = array(
"Server Status",
"Stream Status",
"Listener Peak",
"Average Listen Time",
"Stream Title",
"Content Type",
"Current Listeners",
"Stream Genre",
"Stream Description",
"Stream URL",
"Stream AIM" ,
"Stream IRC" ,
"Current Song",
"Current Listeners",
"Bitrate" );
var $usingDefaults;
var $very_first_str;
var $domain$port$path;
var $errno$errstr;
var $trackLists = array();
var $isShoutcast$isIcecast;
var $nonShoutcastData = array(
"Server Status" => "n/a",
"Server Type" => "n/a",
"Stream Status" => "n/a",
"Listener Peak" => "n/a",
"Average Listen Time" => "n/a",
"Stream Title" => "n/a",
"Content Type" => "n/a",
"Stream Genre" => "n/a",
"Stream Description" => "n/a",
"Stream URL" => "n/a",
"Stream AIM" => "n/a",
"Stream IRC" => "n/a",
"Current Song" => "n/a",
"Current Listeners" => "n/a",
"Bitrate" => "n/a"
);
var $altServer False;

function Radio($url)
{
$parsed_url parse_url($url);
$this->domain = isset($parsed_url[&#39;host&#39;]) ? $parsed_url[&#39;host&#39;] : "";
$this->port = !isset($parsed_url[&#39;port&#39;]) || empty($parsed_url[&#39;port&#39;]) ? "80" : $parsed_url[&#39;port&#39;];
$this->path = empty($parsed_url[&#39;path&#39;]) ? "/" : $parsed_url[&#39;path&#39;];

if (empty($this->domain))
{
$this->domain $this->path;
$this->path "";
}

$this->setOffset("Current Stream Information");
$this->setFields(); // setting default fields

$this->setTableStart("<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\">");
$this->setTableEnd("</table>");
}

function setFields($array=False)
{
if (!$array)
{
$this->fields $this->fieldsDefaults;
$this->usingDefaults true;
}
else
{
$this->fields $array;
}
}
function setOffset($string)
{
$this->very_first_str $string;
}
function setTableStart($string)
{
$this->tableStart $string;
}
function setTableEnd($string)
{
$this->tableEnd $string;
}

function getHTML($page=False)
{
if (!$page)
$page $this->path;
$contents "";
$domain = (substr($this->domain07) == "http://") ? substr($this->domain7) : $this->domain;


if (@$fp fsockopen($domain$this->port$this->errno$this->errstr2))
{
fputs($fp"GET ".$page." HTTP/1.1\r\n".
"User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)\r\n".
"Accept: */*\r\n".
"Host: ".$domain."\r\n\r\n");

$c 0;
while (!feof($fp) && $c <= 20)
{
$contents .= fgets($fp4096);
$c++;
}

fclose ($fp);

$this->isShoutcast False;
$this->isIcecast False;
preg_match("/(Content-Type:)(.*)/i"$contents$matches);
if (count($matches) > 0)
{
$contentType trim($matches[2]);
if ($contentType == "text/html")
{
$this->isShoutcast True;
return $contents;
}
else
{
$htmlContent substr($contents0strpos($contents"\r\n\r\n"));

$dataStr str_replace("\r""\n"str_replace("\r\n""\n"$contents));
$lines explode("\n"$dataStr);
foreach ($lines AS $line)
{
if ($dp strpos($line":"))
{
$key substr($line0$dp);
$value trim(substr($line, ($dp+1)));
if (preg_match("/genre/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Genre&#39;] = $value;
elseif (preg_match("/name/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Title&#39;] = $value;
elseif (preg_match("/server/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Type&#39;] = $value;
elseif (preg_match("/description/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Description&#39;] = $value;
elseif (preg_match("/content-type/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Content Type&#39;] = $value;
elseif (preg_match("/icy-br/i"$key))
{
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Status&#39;] = "Stream is up at ".$value."kbps";
$this->nonShoutcastData[&#39;Bitrate&#39;] = $value;
$this->isIcecast True;
}
elseif (preg_match("/icy-notice2/i"$key))
{
$this->nonShoutcastData[&#39;Server Status&#39;] = "This is <span style=\"color: red;\">not</span> a Shoutcast server!";
if (preg_match("/ultravox/i"$value))
$this->nonShoutcastData[&#39;Server Status&#39;] .= " But an <a href=\"http://ultravox.aol.com/\" target=\"_blank\">Ultravox</a> Server";
$this->altServer $value;
}
elseif (preg_match("/url/i"$key))
$this->nonShoutcastData[&#39;Stream URL&#39;] = $value;
}
}
if ($this->isIcecast)
{
$this->nonShoutcastData[&#39;Server Type&#39;] = "Icecast";
$this->getIcecastStatusHtml();
}
return nl2br($htmlContent);
}
}
else
return $contents;
}
else
{
return False;
}
}

function getIcecastStatusHtml($page "/status.xsl")
{
$contents "";
$domain = (substr($this->domain07) == "http://") ? substr($this->domain7) : $this->domain;

if (@$fp fsockopen($domain$this->port$this->errno$this->errstr2))
{
fputs($fp"GET ".$page." HTTP/1.1\r\n".
"User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)\r\n".
"Accept: */*\r\n".
"Host: ".$domain."\r\n\r\n");

$c 0;
while (!feof($fp))
{
$contents .= fgets($fp4096);
$c++;
}

fclose ($fp);

$tables explode("<table"$contents);
foreach ($tables AS $table)
{
if (preg_match("/(<td(.*)>".$this->nonShoutcastData[&#39;Stream Title&#39;]."<\/td>)/", $table))
{
$rows explode("<tr>"$table);
foreach ($rows AS $row)
{
if (preg_match_all("/<td.*>(.*)<\/td>/siU"$row$matches))
{
$type trim(str_replace(":"""$matches[1][0]));
$value $matches[1][1];
if ($type == "Current Song")
$this->nonShoutcastData[&#39;Current Song&#39;] = $value;
elseif ($type == "Current Listeners")
$this->nonShoutcastData[&#39;Current Listeners&#39;] = $value;
elseif ($type == "Peak Listeners")
$this->nonShoutcastData[&#39;Listener Peak&#39;] = $value;
}
}
}
}
}
}

function getServerInfo($display_array=null$very_first_str=null)
{
if (!isset($display_array))
{
if ($this->isShoutcast)
{
$display_array $this->fields;
}
else
{
$display_array array_keys($this->nonShoutcastData);
}
}
if (!isset($very_first_str))
$very_first_str $this->very_first_str;

if ($html $this->getHTML())
{
 // parsing the contents
$data = array();

foreach ($display_array AS $key => $item)
{
if ($this->isShoutcast)
{
$very_first_pos stripos($html$very_first_str);
$first_pos stripos($html$item$very_first_pos);
$line_start strpos($html"<td>"$first_pos);
$line_end strpos($html"</td>"$line_start) + 4;
$difference $line_end $line_start;
$line substr($html$line_start$difference);
$data[$key] strip_tags($line);
}
else
{
$data[$item] $this->nonShoutcastData[$item];
}
}
return $data;
}
else
{
return $this->errstr." (".$this->errno.")";
}
}

function createHistoryArray($page)
{
if (!in_array($page$this->trackLists))
{
$this->trackLists[] = $page;
if ($html $this->getHTML($page))
{
$fromPos stripos($html$this->tableStart);
if (!$fromPos)
{
$fromPos stripos($htmlstr_replace("\""""$this->tableStart));
}
$toPos stripos($html$this->tableEnd$fromPos);
$tableData substr($html$fromPos, ($toPos-$fromPos));
$lines explode("</tr><tr>"$tableData);
$tracks = array();
$c 0;
foreach ($lines AS $line)
{
$info explode ("</td><td>"$line);
$time trim(strip_tags($info[0]));
if (substr($time09) != "Copyright" && !preg_match("/Tag Loomis, Tom Pepper and Justin Frankel/i"$info[1]))
{
$this->tracks[$c][&#39;time&#39;] = $time;
$this->tracks[$c++][&#39;track&#39;] = trim(strip_tags($info[1]));
}
}
if (count($this->tracks) > 0)
{
unset($this->tracks[0]);
if (isset($this->tracks[1]))
$this->tracks[1][&#39;track&#39;] = str_replace("Current Song", "", $this->tracks[1][&#39;track&#39;]);
}
}
else
{
$this->tracks[0] = array("time"=>$this->errno"track"=>$this->errstr);
}
}
}
function getHistoryArray($page="/played.html")
{
if (!in_array($page$this->trackLists))
$this->createHistoryArray($page);
return $this->tracks;
}
function getHistoryTable($page="/played.html"$timeColText=False$trackColText=False$class=False)
{
if (!in_array($page$this->trackLists))
$this->createHistoryArray($page);
$output "<table".($class " class=\"".$class."\"" "").">";
if ($timeColText && $trackColText)
$output .= "<tr><td>".$timeColText."</td><td>".$trackColText."</td></tr>";
foreach ($this->tracks AS $trackArr)
$output .= "<tr><td>".$trackArr[&#39;time&#39;]."</td><td>".$trackArr[&#39;track&#39;]."</td></tr>";
$output .= "</table>\n";
return $output;
}
}

 
// this is needed for those with a php version < 5
 // the function is copied from the user comments @ php.net (http://nl3.php.net/stripos)
if (!function_exists("stripos"))
{
function stripos($haystack$needle$offset=0)
{
return strpos(strtoupper($haystack), strtoupper($needle), $offset);
}
}
?>
navigare necesse est...
http://mwwzs.mazury.pl

Grott

 • Webmaster
 • Radiowiec
 • *****
 • Wiadomości: 43
  • Status GG
  • Mazury Woda Wiatr Zagle Szanty
Odp: Problem z odświeżaniem
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maj 2013, 17:55:54 »
Sprawdzałem na Twoim radyjku, pięknie śmiga. Zobacz obrazek!
navigare necesse est...
http://mwwzs.mazury.pl

Odświeżanie

 • Gość
Odp: Problem z odświeżaniem
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maj 2013, 19:32:25 »
Hej Grott, dziękuję ale czy to zadziała z wordpressem? :)